Fico Bình Dương

Xi Măng Đa Dụng Chất Lượng Cao Giá Tốt

Giới thiệu

Xi Măng Fico Bình Dương là xi măng đa dụng chất lượng cao, được ứng dụng cho mọi hạng mục của công trình như móng, cột, sàn, xây tô và hoàn thiện.
Xi Măng Fico Bình Dương đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2020 cho xi măng PCB40

  • Lợi ích
  • Thông tin kỹ thuật
  • Hướng dẫn an toàn
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.