Về chúng tôi

Cuối năm 2018, Tập đoàn YTL (YTL) đã trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO), với cam kết đóng góp vào công cuộc xây dựng tương lai Việt Nam thịnh vượng. Từ đó, bộ nhận diện thương hiệu Công ty xi măng Fico YTL đã chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2019.
Công ty Fico YTL là một trong những công ty xi măng hàng đầu phía Nam với nhà máy chính đặt tại Tây Ninh và các trạm nghiền tại Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Lợi thế hệ thống phân phối cho phép chúng tôi tiếp cận phục vụ các công trình nhanh chóng và hiệu quả.

Đọc thêm

Về chúng tôi

Cuối năm 2018, Tập đoàn YTL (YTL) đã trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO), với cam kết đóng góp vào công cuộc xây dựng tương lai Việt Nam thịnh vượng. Từ đó, bộ nhận diện thương hiệu “Fico-YTL” đã chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2019.

Công ty Fico YTL là một trong những công ty xi măng hàng đầu phía Nam với nhà máy chính đặt tại Tây Ninh và các trạm nghiền tại Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Lợi thế hệ thống phân phối cho phép chúng tôi tiếp cận phục vụ các công trình nhanh chóng và hiệu quả.

Kế thừa di sản lâu đời và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực xây dựng

Công ty xi măng Fico YTL kết hợp các giá trị tốt nhất của cả hai tổ chức. YTL, được thành lập năm 1955 tại Malaysia, là tập đoàn đa quốc gia chuyên phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động tại Anh, Úc, Đông Nam Á, Nhật và Trung Quốc. TAFiCO, được thành lập năm 2004, có gần 15 năm kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư sản xuất xi măng tại Việt Nam.

Với kho tàng kinh nghiệm hợp nhất chuyên sâu tích lũy trên toàn cầu và tại từng địa phương, Công ty Fico-YTL sẽ mang đến các giá trị khác biệt mới mẻ cho thi trường Việt Nam.

Đội ngũ điều hành dày dạn kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực xi măng

Công ty xi măng Fico YTL được dẫn dắt bởi một đội ngũ giàu năng lực, với cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác dài lâu. Chúng tôi hoạt động dựa trên các giá trị nền tảng Cần cù, Trung trực, Trách nhiệm, Hợp tác và Bền bỉ. Chúng tôi dành trọn tâm huyết sản xuất các sản phẩm xi măng chất lượng cao. Công ty Fico YTL đồng hành và thấu hiểu nhu cầu khách hàng, phát triển các giải pháp sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng khác nhau, kết hợp với hoạt động tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

Xây nền Tương lai

Chúng tôi cam kết xây dựng nền tảng cho tương lai một Việt Nam thịnh vượng, thông qua hoạt động tổ chức sản xuất và các hình thái sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi vận hành dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững, từ việc sử dụng và gìn giữ nguồn tài nguyên, tổ chức sản xuất an toàn và hiệu quả, cho đến việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ hướng đến nền công nghiệp xây dựng tiên tiến. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đồng xử lý chất thải, với khả năng tái sử dụng hiệu quả tài nguyên nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Chúng tôi không chỉ gói gọn nguyên tắc phát triển bền vững trong việc gìn giữ môi trường, mà còn mở rộng sang các hoạt động góp phần xây dựng an sinh xã hội cho cộng đồng địa phương và khu vực lân cận, với công tác truyền thông minh bạch đến các cơ quan hữu quan.

Với vai trò là công ty xi măng hàng đầu trên thị trường, chúng tôi có trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ cho ngành thông qua chương trình phát triển nhân tài, giúp mỗi cá nhân phát triển trọn vẹn, đạt đến đỉnh cao năng lực của bản thân.

Về chúng tôi

Cuối năm 2018, Tập đoàn YTL (YTL) đã trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO), với cam kết đóng góp vào công cuộc xây dựng tương lai Việt Nam thịnh vượng. Từ đó, bộ nhận diện thương hiệu “Fico-YTL” đã chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2019.
Công ty Fico YTL là một trong những công ty xi măng hàng đầu phía Nam với nhà máy chính đặt tại Tây Ninh và các trạm nghiền tại Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Lợi thế hệ thống phân phối cho phép chúng tôi tiếp cận phục vụ các công trình nhanh chóng và hiệu quả.

Về chúng tôi

Cuối năm 2018, Tập đoàn YTL (YTL) đã trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO), với cam kết đóng góp vào công cuộc xây dựng tương lai Việt Nam thịnh vượng. Từ đó, bộ nhận diện thương hiệu “Fico-YTL” đã chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2019.

Fico-YTL là một trong những công ty xi măng hàng đầu phía Nam với nhà máy chính đặt tại Tây Ninh và các trạm nghiền tại Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Lợi thế hệ thống phân phối cho phép chúng tôi tiếp cận phục vụ các công trình nhanh chóng và hiệu quả.

Kế thừa di sản lâu đời và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực xây dựng

Fico-YTL kết hợp các giá trị tốt nhất của cả hai tổ chức. YTL, được thành lập năm 1955 tại Malaysia, là tập đoàn đa quốc gia chuyên phát triển cơ sở hạ tầng, hoạt động tại Anh, Úc, Đông Nam Á, Nhật và Trung Quốc. TAFiCO, được thành lập năm 2004, có gần 15 năm kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư sản xuất xi măng tại Việt Nam.

Với kho tàng kinh nghiệm hợp nhất chuyên sâu tích lũy trên toàn cầu và tại từng địa phương, Fico-YTL sẽ mang đến các giá trị khác biệt mới mẻ cho thi trường Việt Nam.

Đội ngũ điều hành dày dạn kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực xi măng

Fico-YTL được dẫn dắt bởi một đội ngũ giàu năng lực, với cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác dài lâu. Chúng tôi hoạt động dựa trên các giá trị nền tảng Cần cù, Trung trực, Trách nhiệm, Hợp tác và Bền bỉ. Chúng tôi dành trọn tâm huyết sản xuất các sản phẩm xi măng chất lượng cao. Fico-YTL đồng hành và thấu hiểu nhu cầu khách hàng, phát triển các giải pháp sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng khác nhau, kết hợp với hoạt động tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

Xây nền Tương lai

Chúng tôi cam kết xây dựng nền tảng cho tương lai một Việt Nam thịnh vượng, thông qua hoạt động tổ chức sản xuất và các hình thái sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi vận hành dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững, từ việc sử dụng và gìn giữ nguồn tài nguyên, tổ chức sản xuất an toàn và hiệu quả, cho đến việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ hướng đến nền công nghiệp xây dựng tiên tiến. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đồng xử lý chất thải, với khả năng tái sử dụng hiệu quả tài nguyên nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Chúng tôi không chỉ gói gọn nguyên tắc phát triển bền vững trong việc gìn giữ môi trường, mà còn mở rộng sang các hoạt động góp phần xây dựng an sinh xã hội cho cộng đồng địa phương và khu vực lân cận, với công tác truyền thông minh bạch đến các cơ quan hữu quan.

Với vai trò là công ty xi măng hàng đầu trên thị trường, chúng tôi có trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ cho ngành thông qua chương trình phát triển nhân tài, giúp mỗi cá nhân phát triển trọn vẹn, đạt đến đỉnh cao năng lực của bản thân.

close

Đọc thêm

Cột mốc

 • 2004

  Thành lập Công ty CP
  Xi măng FiCO Tây Ninh
  (TAFiCO)

 • 2008

  Top 500 Doanh nghiệp
  lớn nhất Việt Nam
  (cho đến nay)

 • 2010

  Tiếp nhận Trạm nghiền
  Xi măng Bình Dương

 • 2018

  Khởi công Dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 • 2006

  Khởi công xây dựng
  Nhà máy Xi măng Tây Ninh

  Tiếp nhận Trạm nghiềm
  Xi măng Hiệp Phước

 • 2009

  Khánh thành Dây chuyền 1-
  Nhà máy Xi măng Tây Ninh

 • 2011

  Top 3 thị phần khu vực
  phía Nam
  (cho đến nay)

 • 2019

  Tập đoàn YTL trở thành Cổ đông chiến lược

  Công bố Bộ nhận
  diện thương hiệu Fico-YTL

HỆ THỐNG CƠ SỞ