Tin tức

Xi măng Fico-YTL công bố “Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững 2025”

Tháng 9 vừa qua, Xi măng Fico-YTL đã công bố “Mục tiêu Phát triển bền vững 2025” với hoài bão góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam thịnh vượng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Thế giới (công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế – IUCN) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái học“. Khái niệm này được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi là Báo cáo Our Common Future) của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới – WCED (nay là Ủy ban Brundtland). Báo cáo này ghi rõ: Phát triển bền vững là “sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai…”. Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được điều này, tất cả các thành phần kinh tế – xã hội, nhà cầm quyền, các tổ chức xã hội… phải bắt tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 lĩnh vực chính: kinh tế – môi trường – xã hội.

Từ đó đến nay, khái niệm này nhanh chóng được phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành hàng loạt chính sách nhằm định hướng và hỗ trợ thúc đẩy phát triển bền vững, cũng như đã thành lập các tổ chức giám sát hoạt động và đánh giá doanh nghiệp.


Với sứ mệnh “Xây nền tương lai”, Xi măng Fico-YTL đã soạn thảo và công bố “Mục tiêu Phát triển bền vững 2025”, dựa trên việc kết hợp hài hòa 3 cột trụ kinh tếmôi trường và xã hội. Cụ thể, 6 mục tiêu mà Xi măng Fico-YTL đề ra và hướng đến hoàn thành trước năm 2025 bao gồm:

  1. An toàn lao động: cam kết không ngừng nâng cao sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên, nhà thầu, cùng các bên liên quan.
  2. Hoạt động kinh doanh hiệu quả và liên tục đổi mới: theo đuổi lợi nhuận bền vững thông qua việc quản lý hiệu quả tất cả các quy trình và tài nguyên cũng như liên tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ.
  3. Kích hoạt nền kinh tế tuần hoàn: hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh sử dụng các nguồn nguyên liệu và nhiên liệu thay thế bằng cách phát triển dịch vụ đồng xử lý chất thải.
  4. Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng: cam kết hỗ trợ sự phát triển của xã hội và kinh tế của cộng đồng, cũng như đảm bảo sự minh bạch thông tin với tất cả các bên liên quan.
  5. Đảm bảo tuân thủ và hoạt động kinh doanh minh bạch: đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định về môi trường, tiêu chuẩn lao động, và chủ động hợp tác tích cực, minh bạch với tất cả các bên liên quan.
  6. Giảm thiểu tác động đến môi trườngcam kết đóng góp những nỗ lực để giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, cũng như tiếp tục giảm thiểu các tác động của mình đến tài nguyên và môi trường.

Là một doanh nghiệp xi măng, Fico-YTL không chỉ liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, mà còn nỗ lực giải quyết những thách thức về phát triển bền vững của ngành xi măng. Chúng tôi ưu tiên áp dụng những sáng kiến nhằm tiết kiệm tài nguyên, kiểm soát phát thải, và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Tin tức

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.