Tin tức

Khánh Thành Cầu Fico 5 - Trà Ôn, Vĩnh Long

Ngày 30/08/2022, Cầu Fico 5 chính thức khánh thành. Cầu Fico 5 là một cây cầu đặc biệt, nằm sâu trong Ấp Ba Chùa, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long. Xã Nhơn Bình vốn là một địa phương có nền kinh tế còn khó khăn, đường đi vào cây cầu rất nhỏ, rải đá dăm và chỉ có thể di chuyển được một chiều.

Để cải thiện kinh tế, người dân chuyển đổi canh tác từ lúa gạo cam sành và dừa nhưng gặp rất nhiều trở ngại trong việc vận chuyển sau khi thu hoạch.

Hoàn thành cầu Fico 5 phần nào giúp cho người dân thuận lợi hơn trong việc di chuyển và vận tải hàng hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội của địa phương.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.