Gửi email về hòm thư


Gửi email về hòm thư


CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO TÂY NINH

Trụ sở chính: Số 433, Đại lộ 30/4, Phường 1,
TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
VPĐD: Lầu 26, e.Town Central Building,
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (+84) 28 38 212 872/873

Fax: (+84) 28 38 212 874

www.fico-ytl.com

info@fico-ytl.com