Xi măng YTL vinh dự gia nhập Hiệp hội Xi măng Thế giới

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Tiến sĩ Tan Sri Francis Yeoh được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ Anh

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Xi măng Fico-YTL công bố “Mục tiêu phát triển bền vững 2025”

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Doanh thu cả năm của Tập đoàn YTL chạm mốc 4,3 tỷ USD

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Fico-YTL đồng hành với HUTECH thực hiện Chiến dịch MHX 2019 tại Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Fico-YTL tổ chức thành công chuỗi hội thảo “Xây tốt, xây chắc”

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Giới thiệu chương trình Fico-YTL Graduate Development

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” cho xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Chương trình Quản trị viên tập sự (Fico-YTL BMDP) và Chương trình phát triển Kỹ sư tập sự (Fico-YTL JET) của Fico-YTL được thiết kế riêng cho các bạn ứng viên vừa mới tốt nghiệp, có khát khao học hỏi và phát triển kỹ năng lãnh đạo để phát huy tối đa tiềm năng của mình.