Tuyển dụng

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Mục đích công việc: Duy trì hoạt động ổn định, chính xác của hệ thống điều khiển trung tâm và máy móc thiết bị trong nhà máy xi măng.

Các vị trí tuyển dụng khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.