Tuyển dụng

Kế Toán Tổng Hợp

Chịu trách nhiệm xử lý đóng bút toán cuối tháng, xác minh giao dịch kế toán và báo cáo tài chính nội bộ/ bên ngoài, tuân thủ các yêu cầu theo luật định của VAS và địa phương một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Chịu trách nhiệm xử lý đóng bút toán cuối tháng, xác minh giao dịch kế toán và báo cáo tài chính nội bộ/ bên ngoài, tuân thủ các yêu cầu theo luật định của VAS và địa phương một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Hiểu và áp dụng nhất quán, thực thi và đảm bảo tuân thủ chung và/ hoặc quy định chuyên ngành, thuế và nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và kiểm soát nội bộ.

 • Là người chịu trách nhiệm về các vấn đề chuyên môn:
  • Đào tạo và cập nhật kiến ​​thức chuyên môn cho các nhân viên kế toán;
  • Cung cấp hướng dẫn cho các nhân viên về công việc kế toán hàng ngày.
 • Lập hồ sơ và báo cáo kế toán:
  • Xem xét các giao dịch kế toán và các mục tạp chí;
  • Theo dõi các hoạt động đóng cửa cuối tháng và chuẩn bị Bảng cân đối kế toán, lãi và lỗ và các báo cáo tài chính cần thiết khác;
  • Duy trì hệ thống nộp đơn có hệ thống.
 • Duy trì kiểm soát kế toán:
  • Xem xét và đề xuất các chính sách và thủ tục kế toán.

Tiêu chuẩn và yêu cầu:

 • Kiến thức tốt về VAS, thuế Việt Nam và Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP);
 • Kiến thức tốt về SAP;
 • Hiểu biết tốt về kiểm soát nội bộ;
 • Kỹ năng báo cáo tốt, kiến ​​thức vững chắc về hợp nhất báo cáo tài chính;
 • Chú ý đến chi tiết, thời hạn định hướng;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

NƠI LÀM VIỆC: E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Cách ứng tuyển:

 • Gửi CV của bạn về địa chỉ email: HR-Recruitment@fico-ytl.com
 • Gởi CV trực tiếp về: Bộ phận Nhân sự – Công ty Cổ phần xi măng Fico Tây Ninh (Fico-YTL), Tầng 26, E. Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP. HCM.

Các vị trí tuyển dụng khác

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.