THAM VỌNG PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG 2025

Chúng tôi cam kết hỗ trợ thúc đẩy phát triển xã hội và cộng đồng, cũng như đảm bảo sự minh bạch thông tin với tất cả các bên liên quan.
ĐÓNG GÓP VÀO SỰ
THỊNH VƯỢNG ĐẤT NƯỚC
Chúng tôi theo đuổi lợi nhuận bền vững thông qua việc quản lý hiệu quả tài nguyên và quy trình, cũng như liên tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ.
THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
VÀ LIÊN TỤC ĐỔI MỚI
Chúng tôi cố gắng hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh sử dụng các nguồn nguyên liệu và nhiên liệu thay thế bằng cách triển khai dịch vụ đồng xử lý chất thải.
KÍCH HOẠT NỀN
KINH TẾ TUẦN HOÀN
Chúng tôi cam kết đóng góp những nỗ lực của bản thân để giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, cũng như tiếp tục giảm thiểu các tác động của mình đến không khí, đất, và nước.
GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
ĐẾN MÔI TRƯỜNG
Chúng tôi đảm bảo tuân thủ pháp luật, quy định về môi trường, tiêu chuẩn lao động, và chủ động hợp tác tích cực, minh bạch với tất cả các bên liên quan.
ĐẢM BẢO TUÂN THỦ
VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MINH BẠCH
Chúng tôi cam kết không ngừng bảo vệ sức khỏe và nâng cao điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên, nhà thầu, cùng các bên liên quan.
ĐẢM BẢO SỨC KHỎE
VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP
Phát triển Kinh tế
Trách nhiệm xã hội
Bảo vệ môi trường

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2019-2025

Thúc đẩy phát triển kinh tế và liên tục đổi mới

 • Sử dụng các nguồn lực hiệu quả;
 • Quản lý rủi ro;
 • Phát triển chuỗi cung ứng bền vững;
 • Đầu tư vào việc nghiên cứu công nghệ mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm, gia tăng chất lượng và thân thiện hơn với môi trường.

Kích hoạt nền kinh tế tuần hoàn

 • Tập trung quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng.
 • Tăng tỉ lệ sử dụng các nguyên liệu thay thế (tro bay, xỉ,…) và vận hành hiệu quả hệ thống đồng xử lý chất thải trong lò nung.

Giảm thiểu tác động đến môi trường

 • Giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên (hệ số sử dụng clinker; định mức tiêu thụ nhiệt năng, điện năng, và nước sản xuất).
 • Giảm thiểu phát thải ra môi trường (CO2, bụi, chất thải rắn).
  Chủ động tham gia các hoạt động bào vệ môi trường.

Đảm bảo tuân thủ và hoạt động kinh doanh minh bạch

 • Không vi phạm các quy định pháp luật về tất cả các lĩnh vực liên quan: kinh tế, môi trường, con người;
 • Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001 và 14001 cho tất cả các đơn vị;
 • Thực hiện việc kiểm toán nội bộ, kiểm soát các hoạt động kinh doanh rõ ràng, công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Đảm bảo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

 • Không có tai nạn lao động tử vong;
 • Giảm thiểu tai nạn gây mất ngày công lao động;
 • Tất cả nhân viên đều có ý thức tự giác tham gia vào các hoạt động an toàn.

Đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước

 • Cải thiện điều kiện sống của cộng đồng xung quanh tại địa phương nơi có các cơ sở sản xuất của Công ty thông các khoản tài trợ, các chương trình an sinh xã hội;
 • Hợp tác có hiệu quả với chính quyền địa phương trong các hoạt động cộng đồng;
 • Công bố rõ ràng, minh bạch về các hoạt động, các khoản tài trợ, các kết quả đạt được.
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.