Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Xi Măng Fico_YTL

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2019-2025

Kinh tế

 • Các giải pháp tạo ra giá trị:
  Fico-YTL nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm xi măng Supreme vừa phù hợp cho từng ứng dụng xây dựng vừa “xanh” góp phần xây dựng những công trình mang tính biểu tượng.
 • Cỗ vũ cho ngành xây dựng bền vững
  Fico-YTL tổ chức nhiều hội thảo kỹ thuật nhằm truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ về một ngành xây dựng bền vững tại Việt Nam
 • Triển khai đồng xử lý
  HEVEA Waste Solutions của xi măng Fico-YTL, giải pháp đồng xử lý, góp phần giải quyết vấn nạn chất thải trong xã hội

Xã hội

 • Phấn đấu xây dựng môi trường làm việc gắn kết: công bằng, phát triển nghề nghiệp và tiềm năng của từng cá nhân
 • Mục tiêu “Không nguy hại” đảm bảo an toàn cho nhân viên, nhà thầu và khách thăm
 • Tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng địa phương.

Môi trường

 • Chứng nhận nhãn xanh của Hội đồng công trình xanh Singapore (SGBC)
  Dòng sản phẩm xi măng Fico-YTL được chứng nhận nhãn xanh cao nhất của Hội đồng công trình xanh Singapore (SGBC) so với cùng loại tại thị trường Việt Nam do có phát thải CO2 thấp hơn ~ 30%. Điều này tương đương với nỗ lực trồng 17 triệu cây xanh mỗi năm.
 • Chú trọng vào việc sản xuất xanh, sản phẩm xanh nhằm cắt giảm chỉ số CO2, hệ số sử dụng điện/nhiệt.
Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.