Tin tức

Dự Án Đồng Xử Lý (Co-Processing) Trong Chiến Lược Phát Triển Bền Vững Của Fico-YTL.

Ngày 30/09/2022, Fico-YTL vinh dự đón Nike đến thăm Nhà máy Tây Ninh trong dự án Đồng xử lý (Co-Processing), HEVEA Waste Solutions, mục tiêu chung trong hợp tác thực hiện xử lý rác, chất thải rắn đưa vào trong lò nung của nhà máy xi măng.

Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng đang được nhiều tổ chức quốc tế như: Ủy bản Môi trường và Phát triển thế giới (WCED), Công ước Basel, Hiệp hội xi măng châu Âu (CEMBUREAU)...công nhận đây là một trong những giải pháp bền vững nhất để xử lý chất thải không tái chế, thân thiện với môi trường và khuyến khích áp dụng vì đem lại nhiều lợi ích về môi trường trong phát triển bền vững (sustainable development) như:

Giảm phần lớn không gian, chi phí để tồn trữ, xử lý rác thải so với phương pháp chôn lấp khi lượng rác được phân loại, tập kết tại kho của Nhà máy và đưa vào lò đốt.

Tro còn lại của chất thải sau khi thiêu đốt sẽ lại trở thành nguyên liệu của sản xuất xi măng. Đây cũng là một trong các định hướng phù hợp với xu hướng phát triển của các nước trên thế giới trong nền kinh tế tuần hoàn chất thải (Circular Economy).

Phương pháp đốt chất thải trong lò nung được đánh giá cao khi không để lại tro thải, không chôn lấp, giảm phát thải CO2 và khí thải độc hại.

Toàn bộ quá trình sản xuất, đồng xử lý chất thải/chất thải nguy hại được điều khiển từ CCR của Fico-YTL

Những ưu điểm này không chỉ mang lại sự yên tâm trong sản xuất mà còn giúp các Nhà máy phát triển một cách bền vững. Việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất xi măng giúp giảm bớt sự phụ thuộc của sản xuất công nghiệp vào các nhiên liệu hóa thạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và làm giảm phát thải khí nhà kính.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục.