Nhân viên Nhân sự

Nhân viên Nhân sự

Công việc cụ thể:

 • Tham mưu chính sách và thủ tục về quản lý nhân sự
 • Chủ động tham gia quy trình tuyển chọn ứng viên và tuyển dụng
 • Hỗ trợ và theo dõi các kế hoạch đang thực hiện
 • Hỗ trợ và theo dõi các chương trình phát triển và các khóa đào tạo

Mô tả vị trí

Công việc cụ thể

 • Tham mưu chính sách và thủ tục về quản lý nhân sự;
 • Chủ động tham gia quy trình tuyển chọn ứng viên và tuyển dụng;
 • Hỗ trợ và theo dõi các kế hoạch đang thực hiện;
 • Hỗ trợ và theo dõi các chương trình phát triển và các khóa đào tạo;
 • Hỗ trợ quản lý công tác kỷ luật và xử lý khiếu nại;
 • Quản lý dữ liệu nhân viên (chấm công, thông tin nhân sự,…) theo chính sách pháp luật hiện hành;
 • Theo dõi hợp đồng lao động và điều kiện làm việc nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, thư chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định, và các văn bản tương tự.

Tiêu chuẩn và yêu cầu

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm;
 • Có kiến thức tốt về quản lý nhân sự (lương & phúc lợi, tuyển dụng, đào tạo và phát triển,…);
 • Hiểu rõ Bộ luật Lao động Việt Nam và quy trình kỷ luật nội bộ;
 • Có khả năng tốt về sắp xếp, tổ chức và quản lý thời gian;
 • Có kỹ năng tốt về giao tiếp và phối hợp nhóm;
 • Có khả năng tốt về giải quyết vấn đề và ra quyết định;
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần trách nhiệm cao;
 • Có kỹ năng tiếng Anh tốt (nói & viết).

close

Đọc thêm

 

Giữ vai trò là đầu mối liên lạc của Giám đốc Nhân sự về tất cả các vấn đề và quy trình có liên quan, đảm bảo thông tin được truyền tải thông suốt. Giữ vai trò là người điều phối và truyền thông về chính sách nhân sự, quy trình, và các vấn đề liên quan, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông và hỗ trợ nhân viên.

 

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC