Nhân viên Bán hàng (Giải pháp chất thải HEVEA)

Nhân viên Bán hàng (Giải pháp chất thải HEVEA)

Công việc cụ thể:

 • Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh
 • Thu thập, xử lý thông tin và dữ liệu phân tích thị trường
 • Làm việc trực tiếp với khách hàng, khảo sát nguồn thải và xây dựng giải pháp quản lý chất thải theo nhu cầu của khách hàng

Mô tả vị trí

Công việc cụ thể

 • Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh.
 • Thu thập, xử lý thông tin và dữ liệu phân tích thị trường.
 • Làm việc trực tiếp với khách hàng, khảo sát nguồn thải và xây dựng giải pháp quản lý chất thải theo nhu cầu của khách hàng.
 • Tham mưu cho Trưởng phòng Bán hàng về chính sách giá.
 • Điều phối và hỗ trợ các phòng chức năng cho đến khi hợp đồng được ký.

Tiêu chuẩn và yêu cầu:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công việc tương tự hoặc có liên quan;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phân tích tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp và phối hợp nhóm tốt.
 • Năng động, cầu tiến.

close

Đọc thêm

Fico YTL thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thông qua dịch vụ Giải pháp chất thải HEVEA. Chúng tôi có khả năng chuyển các loại chất thải phù hợp thành nguồn tài nguyên sản xuất xi măng thông qua quá trình đồng xử lý tại Nhà máy xi măng Tây Ninh. Vị trí này giúp cho Trường phòng Bán hàng trong việc phát triển kinh doanh, quảng bá và cung cấp dịch vụ này cho khách hàng (các chủ nguồn thải).

 

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC