Chuyên viên Truyền thông doanh nghiệp

Chuyên viên Truyền thông doanh nghiệp

Công việc cụ thể:

 • Xác lập thông điệp cốt lõi cho việc truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp
 • Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc định nghĩa và phát triển hình ảnh mong muốn cho Công ty
 • Hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác truyền thông báo chí và các việc liên quan
 • Quản lý tất cả các kênh truyền thông (bao gồm cả mạng xã hội)

Mô tả vị trí

Công việc cụ thể

 • Xác lập thông điệp cốt lõi cho việc truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp
 • Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc định nghĩa và phát triển hình ảnh mong muốn cho Công ty;
 • Hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác truyền thông báo chí và các việc liên quan;
 • Quản lý tất cả các kênh truyền thông (bao gồm cả mạng xã hội).

Truyền thông nội bộ

 • Truyền tải các thông báo nội bộ quan trọng trong toàn công ty thông qua hộp mail corpcomm@fico-ytl.com;
 • Điều phối các công tác truyền thông với các bộ phận khác;
 • Quản lý hệ thống email nội bộ (phối hợp với Bộ phận IT;
 • Quản lý các trang mạng xã hội nội bộ (FB, Instagram,…);
 • Thiết lập và điều phối mạng lưới truyền thông viên nội bộ từ văn phòng cho đến các nhà máy.

Truyền thông đối ngoại

 • Soạn thảo và hiệu chỉnh các văn bản quan trọng như Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững, Hồ sơ doanh nghiệp, thông cáo báo chí, văn bản gửi các cơ quan chính quyền,…
 • Hỗ trợ các bộ phận như Thị trường, Bán hàng, Nhân sự,… trong các hoạt động truyền thông ra bên ngoài.
 • Quản lý website của Công ty.

Tiêu chuẩn yêu cầu

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công việc tương tự hoặc có liên quan;
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng viết;
 • Kỹ năng nói trước đám đông và phối hợp nhóm tốt;
 • Năng động và cầu tiến.

close

Đọc thêm

Chứ năng Truyền thông doanh nghiệp (thuộc Phòng Phát triển bền vững) là xây dựng uy tín và bảo vệ hình ảnh của Công ty, quản lý tất cả các kênh truyền thông trong và ngoài doanh nghiệp. Vị trí này giúp Trưởng phòng Phát triển bền vững thực thi các chiến lược và kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt.

 

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC